Apie paslaugą

Personalo valdymo perėmimas

Valdymo perėmimas – tai susitarimas, kuriuo viena organizacija suteikia teises kitai organizacijai kurti, valdyti ar kitaip koordinuoti vienokius ar kitokius jos veiklos procesus, pateikiant jai norimą rezultatą.

Personalo valdymo perėmimas – tai personalo valdymo funkcijų (visų arba dalies) vykdymo delegavimas kitai organizacijai.

Dauguma organizacijų renkasi atiduoti valdyti savo procesus kitai organizacijai, norėdamos sumažinti valdymo, energijos bei laiko sąnaudas, siekdamos geresnio veiklos rezultato (valdymą perimanti organizacija dažniausiai specializuojasi konkrečioje veikloje ir gali užtikrinti geresnę valdymo kokybę).