Apie paslaugą

Organizacijos mikroklimato tyrimas

Organizacijos mikroklimatas – visuma veiksnių, įtakojančių efektyvią organizacijos veiklą, jos produktyvumą, darbuotojų pasitenkinimą darbu, jų motyvaciją ir pan.

Sveikas organizacijos klimatas padeda apsisaugoti nuo daugelio nepageidaujamų reiškinių – darbuotojų konfliktų, nelojalumo, personalo kaitos.

Mes padėsime sužinoti, koks mikroklimatas vyrauja Jūsų organizacijoje, kad galėtumėte numatyti ir įgyvendinti priemones, koreguojančias netinkamą mikroklimatą įtakojančius veiksnius. Taip pat pateiksime siūlymus, kuriuos veiksnius laikyti prioritetiniais, kokius metodus taikyti kiekvienu atveju.