Paslaugos

Slapto kliento/pirkėjo tyrimo teikiama nauda

 • VERSLO VYSTYMUI
  • įvertinsite darbo rezultatų atitikimą iškeltiems tikslams;
  • analizuosite duomenis apie konkurentų veiklą bei nustatysite savo pozicijas konkurentų atžvilgiu;
  • valdysite informaciją, reikalingą tolesniems susitarimams su partneriais vykdyti;
  • gausite pamatuojamus duomenis apie teikiamų paslaugų bei klientų aptarnavimo kokybės įtaką verslui.
 • PERSONALO VALDYMUI
  • įvertinsite personalo kompentenciją ir kvalifikacijos kėlimo kryptis;
  • parengiste bei tinkamai įgyvendinsite motyvavimo sistemas;
 • PASLAUGŲ KOKYBEI
  • sužinosite, kaip klientai vertina Jūsų paslaugas;
  • išsiaiškinsite stipriausias ir silpniausias paslaugų teikimo grandis.