NAUJIENOS

Slapti pirkėjai keičia samdomus darbuotojus

Taikant slapto pirkėjo tyrimo metodą, vis dažniau taikoma praktika nuolat dirbančius vadybininkus ar kitus darbuotojus, atsakingus už prekių išdėstymo (ar kitų sutartinių įsipareigojimų vykdymą) priežiūrą teritoriniuose padaliniuose, pakeisti slaptais pirkėjais.

LP Consulting tokį taupymo per etatų mažinimą metodą sėkmingai įgyvendina ne vienoje kompanijoje, kurią domina susitarimų su partneriais vykdymo kontrolė. Vietoje vadybininko, kuris vizituoja partnerių padalinius konkrečiame šalies regione ar visoje jos teritorijoje, Jums verta rinktis slapto pirkėjo tyrimą, nes:

  • slapti pirkėjai visuomet pateiks Jums objektyvią informaciją;
  • sutaupysite darbuotojo darbo užmokesčiui, su juo susijusiems mokesčiams bei kitoms jo išlaikymo sąnaudoms;
  • nereikės eikvoti laiko bei energijos darbuotojo kvalifikacijos kėlimui, jo darbo rezultatų kontrolei.

Be informacijos, kurią periodiškai pateikia besilankantis padaliniuose vadybininkas, slaptas pirkėjas taip pat gali išsiaiškinti kompanijos parduodamo produkto ar paslaugos pozicijas konkurentinių produktų ar paslaugų atžvilgiu.